Utendørs klatrevegg

På utsiden av idrettshallen er det etablert en utendørs klatrevegg. Klatreveggen er sikret med lås. Alle brukere som ønsker å benytte den må kontakte sitt team for godkjenning/sikringskurs.