Hovedinngangen ved Beitostølen Helsesportsenter på sommeren
Hovedinngangen ved Beitostølen Helsesportsenter på sommeren

Informasjon til hjelpeinstruktører vår/sommer/høst

Stillingen som hjelpeinstruktør er godt egnet som praksis for personer med bred aktivitetserfaring og/eller studenter innen fag som fysioterapi, idrett/kroppsøving, ergoterapi, helsefag, friluftsliv eller liknende. Hjelpeinstruktører bør være over 19 år og motivert for å lære om tilpasset fysisk aktivitet for barn eller voksne med en funksjonsnedsettelse.

 

For nærmere opplysninger vedrørende Beitostølen Helsesportsenter, vises det til senterets hjemmeside: www.bhss.no

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med Ellen Hæhre eller Anita Hoberg, tlf. 61 34 08 00.