Logoen til Beitostølen Helsesportsenter på en jakkerygg. Foto: Christine Stokkebryn
Logoen til Beitostølen Helsesportsenter på en jakkerygg. Foto: Christine Stokkebryn

Jobbe hos oss?

Beitostølen Helsesportsenter er en rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten som hvert år gir re-/habiliteringstilbud til omkring 850 barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Vi kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for virksomheten. 

Parallelt med re-/habiliteringstilbudet drives det kontinuerlig utviklingsarbeid og forskningsvirksomhet som bidrar til å fremme aktiv deltakelse i et livsløpsperspektiv. Gjennom 50 år har vi bygget opp unik kompetanse innenfor fagfeltet, og BHSS har et stort nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk. BHSS driver også kunnskapsformidling gjennom kurs, seminarer og utdanningsprogrammer, hovedsakelig innenfor kjerneområdet «fysisk aktivitet og funksjonshemming».

BHSS har ca. 120 ansatte.  Personalet består av leger, sykepleiere, helsesekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagoger, rideinstruktører, sosionom, aktivitetsledere, administrativt personell, kjøkken- og renholdspersonell, samt vaktmestere.

Vi kan tilby: 

  • Dyktige kollegaer i et spennende og utviklingsorientert fagmiljø
  • Arbeid i et tverrfaglig miljø med faglig utfordrende oppgaver
  • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, aktiviteter i regi av personalforeningen og bedriftsidrettslaget
  • Gunstig pensjonsavtale i KLP og forsikringsordninger
  • Hjelp til anskaffelse av bolig

 

Beitostølen - Øystre Slidre - Valdres

Beitostølen Helsesportsenter ligger ved inngangen til Jotunheimen i Øystre Slidre kommune i Valdres. Valdres strekker seg fra frodige, vann- og skogrike daler i sør, til Jotunheimens mektige 2000 meterstopper i nord. Regionen har et variert tilbud av aktiviteter gjennom hele året.

 

Ledige stillinger ved BHSS akkurat nå!