Torvtak
Torvtak

Kvalitetssikring

ISO 9001- sertifisert virksomhet

Beitostølen Helsesportsenter er sertifisert etter ISO 9001-standarden. Første sertifiseringsrevisjon ble gjennomført av Nemko AS i august 2006 og sertifikat ble utstedt i oktober 2006. Siste revisjon ble gjennomført i juni 2019.

Sertifiseringen er en bekreftelse på at senteret har implementert og vedlikeholder et kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 9001:2008. Sertifikatet har en gyldighet på tre år og gjelder følgende virksomhetsområder:

"Re-/habilitering for barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser gjennom tilrettelagt fysisk aktivitet med medisinsk og pedagogisk veiledning og støtte".

Sertifikatnr: NO-900839

 

 

Miljøfyrtårn- virksomhet

Beitostølen Helsesportsenter er en Miljøfyrtårn- virksomhet og ble sist resertifisert i februar 2019. Miljøfyrtårn- sertifikatet dokumenterer at senteret tar samfunnsansvar ved å arbeide systematisk med miljøtiltak i hverdagen.

 

Miljøfyrtårn_rapport 2018