Glassmaleriet i Lyskapellet
Glassmaleriet i Lyskapellet

Lyskapellet

Lyskapellet er satt opp av laftemester Herbert Mollenhauer og snekker Kjell Arne Båtevik. Båtevik og Sigmund Årseth utførte arbeidet med forgyllning og dekorasjon. Glassmosaikken er tegnet av kunstneren Ferdinand Finne, etter visjon av Kirsten Rostbøll. Arbeidet er utført av den tyske glasskunstneren Harald Stephan. Lyskapellet ble vigslet 31. oktober 2000 av biskop Rosemarie Køhn.

 

For å hindre spredning av Koronaviruset er Lyskapellet for tiden stengt for all utleie/bruk.

 

Lyskapellet har et eget kapell- råd. Kapellet leies  ut til kirkelige handlinger og konserter. Forespørsler om utleie kan rettes til administrasjonen ved BHSS:

Telefon:  61 34 08 00
E-post:   post@bhss.no

 

Historie

I 1994 døde Erling Stordahl, i 1995 hans kone Anna. Da hadde de lagt bak seg et rikt og strevsomt liv og virke for funksjonshemmede på mange områder. Erling og Anna fikk til enormt mye gjennom sine aktive liv, men ett prosjekt greide de ikke å realisere: I testamentet og i samtaler like før sin død, framkom det både fra Anna og Erling at midlene etter dem skulle gå til bygging av et kapell på Beitostølen. Begge hadde arbeidet med dette prosjektet en tid før de døde, men ingen av dem rakk å sette planen ut i livet.

Fylkesmannen i Oppland etablerte en privat stiftelse, "Anna og Erling Stordahls minne", og et representativt styre ble utpekt som ansvarlig for prosjektet. Stiftelsen "Anna og Erling Stordahls minne" påtok seg oppgaven å fullføre planene om et kapell, som ved siden av alt det andre som Anna og Erling har skapt, vil stå som et minnesmerke over et begivenhetsrikt liv i samfunnets tjeneste. Stiftelsen "Anna og Erling Stordahls minne" ble i 2011 slått sammen med Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter.


Gjennom bidrag fra mange av Anna og Erling sine venner, tilskudd fra foreninger, næringsliv, kommuner og fylke, og ikke minst gjennom innsats fra ansatte ved Beitostølen Helsesportsenter, ble det mulig å reise kapellet. Et betydelig beløp til finansieringen av det store glassmaleriet ble gitt av Blindemisjonen IL v/Gustav-Borch-Nielsens Hedersfond.

Spesielt er det at det ikke finnes noen arkitekt bak prosjektet. Styret vurderte ulike forslag, men bestemte seg for å gjøre en henvendelse til Kirsten og Erik Rostbøll i Vestre Slidre kommune, da man visste at de hadde en kirkemodell stående, utviklet i samarbeid med byggmester Herbert Mollenhauer. Byggekomiteen ba Kirsten Rostbøll om å nedfelle den visjon som lå til grunn for kirkemodellen, samt å finne frem til kunstnere som kunne medvirke til kapellets virkeliggjørelse. Brødrene Kjell Arne og Sigmund Årseth utførte arbeidet med forgylling og dekorasjon. Kunstneren Ferdinand Finne grep tanken til glassmaleriet, og Kirsten Rostbøll reiste til Tyskland for sammen med glasskunstneren Harald Stephan, å omsette Finnes tegninger - en gave - til det kunstverk som bærer kirkens front.
Lyskapellet på Beitostølen, med Herbert Mollenhauer som laftemester sammen med snekker Kjell Arne Båtevik, er skapt i et samarbeid som i seg selv vitner om den bærende ideen.

Lyskapellet ble vigslet 31. oktober 2000 av biskop Rosemarie Køhn. Prinsesse Märtha Louise var også til stede og kastet glans over denne høytidelige handlingen.

Brukere og ansatte ved Beitostølen Helsesportsenter, samt alle andre som ønsker det, har nå tilgang til et kapell som kan brukes både til kirkelige handlinger og stille meditasjon. Kapellet kan også disponeres til mindre konserter og andre arrangementer som naturlig hører hjemme i et slikt hus.

Takket være en stor gave i 2010 er nå kapellet fullfinansiert. Det er like fullt utviklingsbehov knyttet til kapellet.  Skulle noen ha anledning til å gi en gave til kapellet, kan dette gjøres ved å legge noen kroner i en kollektkasse som er plassert ved inngangen til kapellet, eller ved å bruke bankgiro 1503.21.33670 (merk i tilfelle overføring «Gave til Lyskapellet»)

I Anna og Erling Stordahls hjem "Bamseli", som ligger bare 100 meter fra kapellet, er det i samarbeid med Valdresmuseet laget en utstilling som viser glimt av ulike områder i Erling og Annas liv.