Styret

Styret har det overordnede ansvaret for drift og utvikling av Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter. Styrets konstituering og arbeid reguleres av bestemmelsene i Lov om stiftelser.

Styret i Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter er sammensatt slik:

 

Tove Linnea Brandvik Styreleder. Oppnevnt av styret
Sverre Bergenholdt Nestleder. Oppnevnt etter forslag fra Norges Handikapforbund
Torunn Brandvoll Oppnevnt etter forslag fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Magne Rø Oppnevnt av styret
Steinar Nybråten Oppnevnt etter forslag fra Øystre Slidre kommune
Berit Gjessing Ansattes representant Beitostølen Helsesportsenter
Anniken Eckhoff Ansattes representant Beitostølen Helsesportsenter

  

 

  Vedtekter for Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter