Rideinstruktør/ridefysioterapeut

Vi har ledig fast 100 % stilling som rideinstruktør/ridefysioterapeut fra 01.09.21. Stillingen er for tiden knyttet til våre barne- og ungdomsgrupper, men dette vil kunne endres til ungdoms-/voksengrupper. Stillingen inngår i et tverrfaglig team.

Arbeidet består i organisering og tilrettelegging av ridetilbudet knyttet til våre brukere, samt initiere til og bidra i fagutviklingen av BHSS sitt ridetilbud. Stillingsinnehaver skal sørge for optimal utnyttelse av ressursene i stallen, herunder også koordinere aktiviteter med øvrig personell i rehabiliteringsteamet.

 

Vi søker personer som gjerne har:

 • Relevant utdanning i pedagogikk eller ridefysioterapi
 • Bred hesteerfaring
 • Relevant erfaring innenfor ridefysioterapi eller tilrettelagt ridning
 • Erfaring eller utdanning i å lede andre
 • Erfaring fra å arbeide med mennesker med funksjonsnedsettelser
 • Interesse og motivasjon for faglig utviklingsarbeid.
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Grunnleggende IT-kompetanse
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig

I tillegg til faglige kvalifikasjoner vektlegges personlige egenskaper som samarbeidsevne og evne til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid.

Vi kan tilby:

 • Dyktige og engasjerte kollegaer i et utviklingsorientert fagmiljø
 • En spennende stilling med faglige og personlige muligheter for utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsavtale i KLP og forsikringsordninger

 

Politiattest skal fremlegges ved ansettelse i stillinger innenfor tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, barnehage, skole og i barnevernstjenesten (jfr. lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven, barnehagelovens §20/opplæringslovens § 10-9 og Lov om barnevernstjenester § 6-10).

 

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Leder hab/rehab voksne, Elisabeth Helle tlf: 61340882/91609425 eller på: elisabeth.helle@bhss.no

 

Søknadsfrist: 01.07.21