Sosionom - 100% vikariat fra d.d. til 31.05.2022

Vi har ledig vikariat som sosionom i 100 % stilling, med ønske om snarlig tiltredelse. 

 

Kvalifikasjoner

Du må ha:

  • Vi søker en hyggelig og faglig dyktig kollega som har bachelor i sosialt arbeid.

Vi ønsker at du har:

  • Kunnskap om generelle rettigheter ved sykdom vektlegges
  • Det forutsettes at søkeren behersker norsk språk flytende, både muntlig og skriftlig
  • Erfaring med sosialfaglig veiledning ved sykehus eller opptrenings-/rehabiliteringsinstitusjon
  • Erfaring med karriereveiledning
  • Erfaring med å lede samtalegrupper for barn og voksne


Personlig egnethet vektlegges. Hovedarbeidsoppgavene er knyttet til sosialfaglig veiledning for våre brukere, individuelt og/eller i gruppe. Sosionom deltar i det tverrfaglige teamarbeidet og møtevirksomhet knyttet til dette. Arbeidstid er 8.00 - 16.00. 

Politiattest skal fremlegges ved ansettelse i stillinger innenfor tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, barnehage, skole og i barnevernstjenesten (jfr. lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven, barnehagelovens § 20/opplæringslovens § 10-9 og Lov om barnevernstjenester § 6-10). 

Stillingen lønnes etter utdanning og ansiennitet. Det trekkes 2% til pensjonsordning i KLP

For nærmere info. eller spørsmål, kontakt Avd. leder Lars Kristian Dalen,  tlf. 942 68 244

  

Søknadsfrist: 08.05.21