Teamassistent, 100% fast

Vi har ledig en fast 100% stilling som teamassistent f.o.m 01.01.23.

 

Stillingen er for tiden knyttet til våre barne- og ungdomsgrupper, men må også påregne og måtte jobbe på ungdom-/voksengrupper.

Teamassistenten vil inngå som medarbeider i et tverrfaglig team, og delta aktivt i planlegging og gjennomføring av aktivitetstilbud for våre brukere. Oppgavene vil omfatte varierte tilretteleggings- og instruksjonsoppgaver i samarbeid med fagpersonell.

Stillingen egner seg for personer som ønsker relevant praksis og erfaring i rehabilitering/ habilitering av barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse. Aktuelle fagområder kan eksempelvis være idretts-/spesialpedagogikk, fysioterapi, vernepleier og ergoterapi.

Vi søker personer som gjerne har:

 • Bred aktivitetskompetanse
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse og motivasjon for faglig utviklingsarbeid
 • Grunnleggende IT-kompetanse
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:

 • Dyktige og engasjerte kollegaer i et utviklingsorientert fagmiljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsavtale i KLP og forsikringsordninger

Politiattest skal fremlegges ved ansettelse i stillinger innenfor tjenester til barn eller personer med utviklingshemming, barnehage, skole og i barnevernstjenesten (jfr. lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven, barnehagelovens § 20 /opplæringslovens § 10-9 og Lov om barnevernstjenester § 6-10).

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til leder hab/rehab voksne, Elisabeth Helle
tlf: 61340882 eller på mail: elisabeth.helle@bhss.no

 

Søknadsfrist: 25.09.22