RELEVANTE SIDER Unge voksne
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

Opphold for unge kortvokste

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer, i samarbeid med Norsk Interesseforening for Kortvokste, sommeropphold for unge kortvokste (18-30 år). Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos oss.

 

Målgruppe: Unge voksne (16 -30 år) som har en kortvokstdiagnose. Tilbudet passer for unge voksne som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe. Unge voksne fra hele landet kan søke om deltakelse på oppholdet ved BHSS. 

Periode for opphold: 19.07.23 - 08.08.23

Søknadsfrist: Plassene tildeles fortløpende fram til 15. februar 2023.

 

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive rehabiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø, samt å opprettholde/bedre brukerens funksjonsnivå. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og ansvar for egen rehabiliteringsprosess.

 

Organisering og innhold

Tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det brukeren lar seg motivere for.

I tillegg til tilpasset fysisk aktivitet, tilbyr vi veiledning i gruppe/individuelt med fokus på kosthold, selvstendiggjøring, utdanning og arbeid.

Dersom brukeren ikke kan ivareta daglige behov for ADL, kan vedkommende tas inn sammen med assistent/ledsager.

 

Henvisning/søknad

Brukere mottas etter søknad fra lege. For mer informasjon om søknad/hensvisning, se www.bhss.no/henvisningsoeknad

Søknaden merkes "Unge kortvokste sommer 2023"

 

 

Mer informasjon:

Beitostølen Helsesportsenter

Legekontoret

Tlf: 61 34 08 00

E- post: legekontor@bhss.no