To av PC- arbeidsplassene på skolen ved Beitostølen Helsesportsenter
To av PC- arbeidsplassene på skolen ved Beitostølen Helsesportsenter
RELEVANTE SIDER Unge voksne
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES OM HENVISNING/SØKNAD

Videregående skoletilbud

Beitostølen Helsesportsenter har egen skoleavdeling som tilbyr vedlikeholds- undervisning for elever i videregående skole.

I forkant av oppholdet sendes det ut et skjema til elevens lokale skole, via brukeren. Det er ønskelig at den videregående skolen hjemme returnerer dette i utfylt stand, inkludert prioritering av fag/fagområder for perioden på Beitostølen Helsesportsenter.

Eleven bør hvis mulig, ta med egen skole- PC, aktuelle lærebøker og evt. spesialutstyr som eleven bruker i undervisningen.

 

Ferier

Vi gjør oppmerksom på at skolen ved BHSS er stengt i sommerferien, høstferien (uke 41) og vinterferien (uke 9) hvert år.