RELEVANTE SIDER Voksne
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

Døgnrytme/program

Dag 1: Brukerne kommer i tidsrommet 15.00 -18.00 på ankomstdag. Innskriving, tildeling av rom og en kort omvisning står på programmet og evt. samtale med sykepleier for å avklare behov.

 

Dag 2: Det settes opp en plan for samtaler med lege, evt. lærer og fysioterapeut/idrettspedagog. Dette danner grunnlag for en ukeplan. Etter lunsj er det omvisning utendørs og tilpasning av utstyr.

 

Døgnrytmen ved senteret:

Hverdager  
08.00 - 08.45:       Frokost
09.15 - 12.00: Aktivitet
12.00 - 13.00: Lunsj
14.00 – 15.30: Aktivitet
16.00 – 17.00:  Middag
17.00 - :  Fritidsaktiviteter
19.00: Kveldsmat

    

Lørdag   
08.00 - 08.45:          Frokost
09.15 - 12.00: Aktivitet
12.30:  Middag
13.30: Felles tur til Beitostølen Sentrum
16.00:  Kaffe og kake
16.30 - 18.00: Fritidsaktiviteter
18.00: Kveldsmat 
19.00:  Film/Kino / Sosial aktivitet / spill

   

Søndag  
08.30 - 09.30:           Frokost
09.30:   Egenaktivitet/hvile
12.30: Middag
13.30:  Fritidsaktivitet ute
16.00:  Kaffe og kake
16.30 - 18.00: Fritidsaktiviteter
18.00: Kveldsmat
19.00:    Sosial aktivitet/quiz/spill
19.30:  Omvisning for eventuell ny gruppe