Langrennspigger med fjellet Bitihorn i bakgrunnen. Foto: Thor Østbye
Langrennspigger med fjellet Bitihorn i bakgrunnen. Foto: Thor Østbye

Emnekurs

 

I løpet av året arrangerer BHSS ulike typer emnekurs i samarbeid med brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Disse kursene kommer i tillegg til våre ordinære, fortløpende opphold. Perioder for planlagte emnekurs vil bli publisert her. Følg lenkene for mer informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at eventuelle ledige plasser på gruppene etter søknadsfristens utløp, tildeles voksne med andre diagnoser/funksjonsnedsettelser.

 

24.04.24 - 14.05.24

"Aktiv i rullestol"

 

01.05.24 - 28.05.24

Opphold for voksne med Hereditære Ataksier og Hereditære Spastiske Parapareser 24.10.23: Vi har dessverre ingen ledige plasser på dette oppholdet.