Beitostølen Helsesportsenter sett fra lufta. Foto: Nicolay Flaaten
Beitostølen Helsesportsenter sett fra lufta. Foto: Nicolay Flaaten

Opphold for voksne med muskelsykdom

BHSS arrangerer i samarbeid med Foreningen for Muskelsyke (FFM), sommeropphold for voksne med muskelsykdom. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos oss.

 

MålgruppeVoksne over 30 år med muskelsykdom. Tilbudet passer for voksne som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Periode for opphold: 23.08.23 - 12.09.23 

Søknadsfrist: Plassene tildeles fortløpende frem til 1. april 2023. Vi har dessverre ingen ledige plasser på dette oppholdet. 

 

Mål og virkemiddel

Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og ansvar for egen rehabiliteringsprosess. Det overordnede målet med det intensive rehabiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø, samt å opprettholde/bedre brukerens funksjonsnivå.

 

Organisering og innhold

Tilbudet består av 3-4 aktivitetsøkter daglig. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs. Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det brukeren er motivert for.

I tillegg til tilpasset fysisk aktivitet, tilbyr vi veiledning i gruppe/individuelt med fokus på kosthold, aktivitetslære/treningslære og oppfølging.

Dersom brukeren ikke kan ivareta dagligdagse aktiviteter som påkledning, personlig hygiene ol. selv, kan vedkommende tas inn sammen med assistent/ledsager.

 

Henvisning/søknad

Beitostølen Helsesportsenter har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest. Brukere som hører til disse helseforetakene kan søke om rehabiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. BHSS kan unntaksvis ta inn pasienter fra Helse Nord gjennom gjestepasientordning via Helse Sør-Øst. Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten. Her finner du mer informasjon om henvisning/søknad.

Søknaden merkes "Voksne med muskelsykdom, sommeren 2023".

 

 

Mer informasjon 

Beitostølen Helsesportsenter,

Legekontoret,

Tlf: 61 34 08 00

E- post: legekontor@bhss.no