To voksne og et barn padler i kano på Bamselitjern. Foto: Thor Østbye
To voksne og et barn padler i kano på Bamselitjern. Foto: Thor Østbye
RELEVANTE SIDER Barn og ungdom

Barn og ungdom

Målgruppen er barn og ungdom med fysiske, psykiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser i alderen 2-17 år. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe. Vi har fortløpende gruppeopphold for barn/ungdom 5-17 år gjennom hele året. I tillegg har vi enkelte opphold for småbarn i alderen 2-4 år. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til re-/habilitering hos oss.

Mål

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø.

Virkemiddel

Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. 

Organisering og innhold

Tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig over en periode på tre-, unntaksvis to uker. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet/ungdommen lar seg motivere for.

Alle barn/ungdommer har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus.

Beitostølen Helsesportsenter har en egen grunnskoleavdeling som tilbyr 6 - 8 timer vedlikeholdsundervisning i løpet av oppholdet.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS i løpet av oppholdet.

Ulike typer opphold, i tillegg til de ordinære og fortløpende gruppeoppholdene, for barn og ungdom:

Kontaktperson

For spørsmål vedrørende vårt generelle tilbud for barn og ungdom fra 5 -17 år, ta kontakt med vårt legekontor, tlf 61 34 08 00 - legekontor@bhss.no 

eller Leder re/hab barn og ungdom: Berit Gjessing; berit.gjessing@bhss.no 

For spørsmål vedrørende lokalmiljømodellen, ta kontakt med Leder medisinskfaglig service og kommunikasjon: Tor Erik Nyquisttorerik.nyquist@bhss.no 

 

 

Print
Aktivitetshjelpemidler Aktivitetstilbud Fasiliteter
Generelle spørsmål om tilbudet for barn og ungdom? 61 34 08 00 LEGEKONTORET legekontor@bhss.no
Berit Gjessing berit.gjessing@bhss.no