Myrull
Myrull

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for drift og utvikling av Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter. Styrets konstituering og arbeid reguleres av bestemmelsene i Lov om stiftelser.

 

Styret i Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter er sammensatt slik:

Tove Linnea Brandvik Styreleder
Karl Haakon Sævold Nestleder, Norges Handikapforbund
Torunn Brandvold Styremedlem Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Grethe Månum Styremedlem
Jostein Aanestad Styremedlem Øystre Slidre kommune
Berit Gjessing Styremedlem ansattrepresentant
Henrik Jansson                      Styremedlem ansattrepresentant

 

Varamedlemmer

Arne Olav Hope                             Personlig varamedlem for T. L. Brandvik
Shaqir Rexhaj  Personlig varamedlem K. H. Sævold, NHF  
Sofie Jansen  Personlig varamedlem T. Brandvold, FFO
Guro Andersen  Personlig varamedlem G. Månum
Ragnhild Strømmen Strand  Personlig varamedlem J. Aanestad, Øystre Slidre kommune
Kristin T. Sletten  Personlig varamedlem B. Gjessing, ansattrepresentant
Anna Marie Jørstad  Personlig varamedlem H. Jansson, ansattrepresentant 

 

Vedtekter for Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter