Myrull
Myrull

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for drift og utvikling av Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter. Styrets konstituering og arbeid reguleres av bestemmelsene i Lov om stiftelser.

 

Styret i Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter er sammensatt slik:

Bent Høie Styreleder
Karl Haakon Sævold Nestleder, Norges Handikapforbund
Heidi Kristin Sørlie-Rogne  Styremedlem Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Guro Andersen Styremedlem
Jostein Aanestad Styremedlem Øystre Slidre kommune
Solveig Smedvig Styremedlem, ansattrepresentant
Andreas Rindal             Styremedlem, ansattrepresentant

 

Varamedlemmer

Arne Olav Hope                             Personlig varamedlem for B. Høie
Shaqir Rexhaj  Personlig varamedlem K. H. Sævold, NHF  
Sofie Jansen  Personlig varamedlem T. Brandvold, FFO
Ingeborg Beate Lidal  Personlig varamedlem Guro Andersen
Odd Erik Holden  Personlig varamedlem J. Aanestad, Øystre Slidre kommune
Siri K. Jordal  Personlig varamedlem S. Smedvig, ansattrepresentant
Mari Randen  Personlig varamedlem Andreas Rindal, ansattrepresentant

 

Vedtekter for Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter