Solnedgang ved Bamselitjern
Solnedgang ved Bamselitjern
RELEVANTE SIDER Forskning
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

Artikler, avhandlinger

Publikasjoner i internasjonale tidsskrifter, doktorgradsavhandlinger og mastergradsprosjekter.

Publikasjon: Front. Sports Act. Living, 27 November 2023
Publikasjon: Scandinavian Journal of Occupational Therapy
Publikasjon: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology
Publikasjon: Doctoral Thesis, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo
Publikasjon: Masteroppgave, Masterstudie i Rehabilitering og Habilitering, Fakultet for helsevitenskap, Oslo Met
Publikasjon: Adapted Physical Activity Quarterly
Publikasjon: BMC Pediatrics (2018) 18:113
Publikasjon: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology
Publikasjon: Masteroppgave Verdibasert ledelse, VID vitenskapelige høgskole, Oslo
Publikasjon: Physical & Occupational Therapy In Pediatrics
Publikasjon: Journal of Rehabilitation Medicine
Publikasjon: Eur J Phys Rehabil Med 2016 May 12 (Epub ahead of print)
Publikasjon: International Journal of Disability, Development and Education
Publikasjon: Physical & Occupational Therapy In Pediatrics
Publikasjon: Masteroppgave Folkehelsevitenskap, NBMU
Publikasjon: Disability and Rehabilitation, 35(3), 198-205
Publikasjon: Phys.Occup.Ther.Pediatr., 33(2), 199-212
Publikasjon: Journal of Applied Social Psychology, 43(3), 612-625
Publikasjon: Masteroppgave Fysioterapivitenskap , Universitetet i Bergen
Publikasjon: Masteroppgave Velferdsforvaltning, Høgskolen i Lillehammer
Publikasjon: Doktorgradsavhandling, Norges Idrettshøgskole
Publikasjon: Doktorgradsavhandling, Norges Idrettshøgskole
Publikasjon: Scand J Med Sci. Sports., 21, 730-738
Publikasjon: European Journal of Adapted Physical Activity, 3(2), 37-55
Publikasjon: Doktorgradsavhandling, Norges Idrettshøgskole
Publikasjon: Journal of Rehabilitation Medicine , Vol.40. No.6. pp. 410-417
Publikasjon: Sport, Ethics, and Philosophy, 2. 200-215
Publikasjon: Adapted Physical Activity Quarterly, 25, 208-227
Publikasjon: Masteroppgave, NIH
Publikasjon: Brazilian Journal of Adapted Motor Activity, 12, 125-129
Publikasjon: Masters thesis at University of Groningen; Center for Human Movement Sciences
Publikasjon: Masteroppgave, NIH
Publikasjon: Masteroppgave, NIH
Publikasjon: Clinical Child Psychology and Psychiatry, 2003, 8.1; 53-72
Publikasjon: Masteroppgave, NIH
Publikasjon: Tfdnl nr.9, 1999
Publikasjon: Doktoravhandling Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo