Solnedgang Bamselitjern
Solnedgang Bamselitjern
RELEVANTE SIDER Forskning
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

Artikler, avhandlinger

Publikasjoner i internasjonale tidsskrifter, doktorgradsavhandlinger og mastergradsprosjekter.

Publikasjon: Scandinavian Journal of Occupational Therapy
Publikasjon: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology
Publikasjon: Doctoral Thesis, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo
Publikasjon: Masteroppgave, Masterstudie i Rehabilitering og Habilitering, Fakultet for helsevitenskap, Oslo Met
Publikasjon: Adapted Physical Activity Quarterly
Publikasjon: BMC Pediatrics (2018) 18:113
Publikasjon: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology
Publikasjon: Masteroppgave Verdibasert ledelse, VID vitenskapelige høgskole, Oslo
Publikasjon: Physical & Occupational Therapy In Pediatrics
Publikasjon: Journal of Rehabilitation Medicine
Publikasjon: Eur J Phys Rehabil Med 2016 May 12 (Epub ahead of print)
Publikasjon: International Journal of Disability, Development and Education
Publikasjon: Physical & Occupational Therapy In Pediatrics
Publikasjon: Masteroppgave Folkehelsevitenskap, NBMU
Publikasjon: Disability and Rehabilitation, 35(3), 198-205
Publikasjon: Phys.Occup.Ther.Pediatr., 33(2), 199-212
Publikasjon: Journal of Applied Social Psychology, 43(3), 612-625
Publikasjon: Masteroppgave Fysioterapivitenskap , Universitetet i Bergen
Publikasjon: Masteroppgave Velferdsforvaltning, Høgskolen i Lillehammer
Publikasjon: Doktorgradsavhandling, Norges Idrettshøgskole
Publikasjon: Doktorgradsavhandling, Norges Idrettshøgskole
Publikasjon: Scand J Med Sci. Sports., 21, 730-738
Publikasjon: European Journal of Adapted Physical Activity, 3(2), 37-55
Publikasjon: Doktorgradsavhandling, Norges Idrettshøgskole
Publikasjon: Journal of Rehabilitation Medicine , Vol.40. No.6. pp. 410-417
Publikasjon: Sport, Ethics, and Philosophy, 2. 200-215
Publikasjon: Adapted Physical Activity Quarterly, 25, 208-227
Publikasjon: Masteroppgave, NIH
Publikasjon: Brazilian Journal of Adapted Motor Activity, 12, 125-129
Publikasjon: Masters thesis at University of Groningen; Center for Human Movement Sciences
Publikasjon: Masteroppgave, NIH
Publikasjon: Masteroppgave, NIH
Publikasjon: Clinical Child Psychology and Psychiatry, 2003, 8.1; 53-72
Publikasjon: Masteroppgave, NIH
Publikasjon: Tfdnl nr.9, 1999
Publikasjon: Doktoravhandling Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo