Kaffekoking på "svensk fakkel"
Kaffekoking på "svensk fakkel"
RELEVANTE SIDER Henvisning/søknad

Henvisning/søknad

Brukere med funksjonsnedsettelse og behov for rehabilitering kan, via lege, søke re-/habiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og ungdom, unge voksne og voksne gjennom hele året. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til re-/habilitering hos oss. 

Målgrupper

  • Barn og ungdom (5-17 år) med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser.
  • Unge voksne (18-30 år) med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser.
  • Voksne (>30 år) med nevrologiske eller nevromuskulære tilstander. Søkere utenom disse diagnosekategoriene kan tas inn dersom målsettingen er spesielt knyttet til helsesport eller spesiell utprøving av aktivitetshjelpemidler.

Beitostølen Helsesportsenter har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest. Pasienter som hører til disse helseforetakene kan søke om rehabiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. BHSS kan ta inn pasienter fra Helse Nord gjennom gjestepasientordning via Helse Sør-Øst.

 

Henvisning fra fastleger:

Henvising fra fastlege, privatpraktiserende avtalespesialist, manuell terapeut, kiropraktor og andre med henvisingsrett sendes til den vurderende enheten i det aktuelle helseforetaket. Les om hva henvisningen skal inneholde HER.

Helse Sør- Øst

Søknad skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. (Søk på "RKE" i det nasjonale adresseregisteret). 

Telefon: 800 300 61

Gå til nettsted (Scroll litt ned på siden for å finne informasjon om henvisninger)


Helse Vest

Søknad sendes elektronisk til Regional vurderingseining for rehabilitering. (Adresse i Norsk helsenett adresseregister er: Regional vurderingseining for rehabilitering (Nesttun))

eller pr. post til:

Østre Nesttunvei 2
5221 Nesttun

Telefon: 55 91 85 40

Gå til nettsted


Helse Midt

Søknad skal sendes elektronisk til Regional vurderingsenhet Midt-Norge (RVE) via Norsk Helsenett.  

Telefon: 74097900/74097777

Gå til nettsted

 

Henvisning fra spesialisthelsetjenesten:

Henvisning fra spesialisthelsetjenesten sendes direkte til Beitostølen Helsesportsenter. Disse henvisningene kan sendes pr post. Hva henvisningen må inneholde kan leses HER.

Beitostølen Helsesportsenter
Legekontoret
Sentervegen 4
2953 Beitostølen

Henvendelser/ spørsmål vedrørende henvisning

Beitostølen Helsesportsenter, legekontoret
Tlf: 61 34 08 00
E-post: legekontor@bhss.no