Ung mann i rullestol koker kaffe på "svensk fakkel". Senhøst ved Bamselitjern.
Ung mann i rullestol koker kaffe på "svensk fakkel". Senhøst ved Bamselitjern.
RELEVANTE SIDER Henvisning/søknad

Henvisning/søknad

Brukere med funksjonsnedsettelse og behov for rehabilitering kan, via lege, søke re-/habiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og ungdom, unge voksne og voksne gjennom hele året. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til re-/habilitering hos oss. 

Målgrupper

  • Barn og ungdom (2-17 år) med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser.
  • Unge voksne (18-30 år) med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser.
  • Voksne (>30 år) med nevrologiske eller nevromuskulære sykdommer. Jfr. våre avtaler med de regionale helseforetakene, omfatter målgruppen ikke pasienter som har gjennomgått et hjerneslag eller har fått en ervervet hjerneskade. Søkere utenom diagnosekategorien "nevrologiske og nevromuskulære sykdommer" kan likevel tas inn dersom målsettingen er spesielt knyttet til helsesport eller spesiell utprøving av aktivitetshjelpemidler.

Beitostølen Helsesportsenter har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest. Pasienter som hører til disse helseforetakene kan søke om rehabiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. BHSS kan ta inn pasienter fra Helse Nord gjennom gjestepasientordning via Helse Sør-Øst.

 

Henvisning fra fastleger og avtalespesialister:

Henvising fra fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister sendes til den vurderende enheten i helseforetaket pasienten tilhører, se kontaktinformasjon nedenfor. 

Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i "Sjekkliste for henvisning".

Se også;

 

Helse Sør- Øst

Henvisning sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. (Søk på "RKE" i det nasjonale adresseregisteret). 

Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes via Digipost til adressen regional.koordinerende.enhet#V12C

eller pr. post:

Regional koordinerende enhet (RKE)
v/Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Telefon: 800 300 61

Lenke til nettsted 


Helse Vest

Henvisning sendes elektronisk til Regional vurderingseining for rehabilitering. (Adresse i Norsk helsenett adresseregister er: Regional vurderingseining for rehabilitering (Nesttun))

eller pr. post:

Regional vurderingseining for rehabilitering,
Østre Nesttunvei 2,
5221 Nesttun

Telefon: 55 91 85 40

Lenke til nettsted


Helse Midt

Henvisning sendes elektronisk til Regional vurderingsenhet Midt-Norge (RVE) via Norsk Helsenett.  

Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes pr. post: 

Regional vurderingsenhet for rehabilitering,
Helse Nord-Trøndelag HF,
Postboks 333,
7601 Levanger


Telefon: 74097900/74097777

Lenke til nettsted


Helse Nord

Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk

eller pr. post:

Regional vurderingsenhet
Rehabiliteringsavdelingen UNN,
Postboks 11,
9038 Tromsø

Telefon: 75 51 29 00

Lenke til nettsted

 

 

Henvisning fra spesialisthelsetjenesten:

Hva henvisningen må inneholde kan leses HER.

 

Vedr. pasienter fra Helse Sør- Øst:

Henvisninger fra spesialisthelsetjenesten sendes direkte til Beitostølen Helsesportsenter: 

Elektronisk: Søk på "Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter" i det nasjonale adresseregisteret.

Pr. post: Beitostølen Helsesportsenter, Legekontoret, Sentervegen 4, 2953 Beitostølen.

 

Vedr. pasienter fra Helse Vest:

Henvisninger fra spesialisthelsetjenesten sendes direkte til Beitostølen Helsesportsenter: 

Elektronisk: Søk på "Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter" i det nasjonale adresseregisteret.

Pr. post: Beitostølen Helsesportsenter, Legekontoret, Sentervegen 4, 2953 Beitostølen.

 

Vedr. pasienter fra Helse Midt:

  • Henvisninger vedrørende innlagte pasienter ved St.Olavs Hospital og Helse Møre og Romsdal sendes direkte til Beitostølen Helsesportsenter pr. postBeitostølen Helsesportsenter, Legekontoret, Sentervegen 4, 2953 Beitostølen eller elektronisk (Søk på "Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter" i det nasjonale adresseregisteret).
  • Ved henvisninger vedrørende innlagte pasienter ved Helse Nord-Trøndelag HF skal det sendes melding til Regional vurderingsenhet for rehabilitering (RVE), som så formidler til ønsket institusjon.
  • Fra poliklinikker i helseforetaket skal henvisninger gå til RVE for rettighetsvurdering, dersom pasienten ikke er i et forløp der rehabilitering kommer som en naturlig følge. Henvisning sendes elektronisk til Regional vurderingsenhet Midt-Norge (RVE) via Norsk Helsenett.  
  • Henvisninger fra sykehus i andre helseforetak (eks. Oslo Universitetssykehus, Sunnaas sykehus) kan sendes elektronisk/pr. post direkte til BHSS.

 

Vedr. pasienter fra Helse Nord:

Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk, evt. pr. post til: Regional vurderingsenhet, Rehabiliteringsavdelingen UNN, Postboks 11, 9038 Tromsø

 

Henvendelser/ spørsmål vedrørende henvisning

Beitostølen Helsesportsenter, legekontoret
Tlf: 61 34 08 00
E-post: legekontor@bhss.no