Offentlig bading

Beitostølen Helsesportsenter har med bakgrunn i pågående utvikling av Coronavirus i Norge iverksatt en rekke tiltak. Det primære formålet med tiltakene er å ivareta driften ved senteret og sikkerheten til de som er på opphold.

Svømmehallen er derfor steng for offentlig bading f.o.m. 4. mars 2020 og inntil videre.